Vitsebøker.

Je har saullt aille vittsebøken je hadde, hos mæ er dam utsaullt, aille 8.